All Stories

Vị trí đau thường tập trung ở mặt trước đùi, nếp gấp ở bẹn, sau đó lan xuống trong đùi, ra tận khớp gối, sau mông và thậm chí đau cả vùng mấu chuyển xương đùi. Làm việc kéo dài,…

Bạn đã phải hạn chế các hoạt động của bạn vì vai của bạn? Ngay sau khi bị bong gân, phải làm ngừng chảy máu và hạn chế phù nề tối đa. Hiện tượng cứng khớp nghĩa là khớp cử…